advies & ondersteuning

Wij creëren mobiliteitsgeluk

Het mobiliteitslandschap is voortdurend in beweging. Daarin is het voor gemeenten, overheden en zorginstellingen vaak een uitdaging om het vervoer zo optimaal mogelijk te organiseren voor hun doelgroepen. Bij elke aanbestedingsprocedure willen zij de beschikbare, financiële middelen zo efficiënt mogelijk inzetten, maar willen zij ook inspelen op veranderingen en ontwikkelingen in het vervoerslandschap. Daarbij spelen de volgende vragen:

 • Hoe houden we de kosten voor mobiliteit beheersbaar?
 • Op welke wijze kunnen we passend vervoer bieden aan de doelgroep, uitgaande van hun eigen kracht?
 • Hoe kunnen we de doelgroep stimuleren om een bewuste keuze te maken uit de voorliggende vervoersvoorzieningen? En daarin ook meer zelfsturend te zijn?
 • Hoe kunnen wij verandering en ontwikkelingen (zoals MaaS) effectief benutten?
 • Hoe realiseren we de transformatie van vervoer naar mobiliteit?

Mobiliteits­oplossingen van Dehave

Wij kennen de uitdagingen onze opdracht­gevers, wij kennen de reizigersbehoefte van de gebruikers én de mogelijkheden van mobiliteitsaanbieders. Door al deze partijen en belangenorganisaties in het proces te betrekken, zorgen wij samen met de opdrachtgever voor een concrete vervoersoplossing waar iedereen beter van wordt.

 • Wij maken het vervoer inzichtelijk (op basis van de daadwerkelijk data en vergelijkende benchmarks).
 • Wij realiseren kostenbesparingen voor gemeenten en zorginstellingen.
 • Wij gaan uit van de mogelijkheden van mensen en vervoerders, niet van de beperkingen, en vergroten de reismogelijkheden.
 • Wij verbinden bestaande reisvoorzieningen aan nieuwe innovaties.

Advies & Ondersteuning

Voor complete vervoerstrajecten van A tot Z of voor een deelproject: met De Have Kennisdelers bent u verzekerd van een bevlogen en betrouwbare partner in mobiliteit. Wij staan graag naast onze opdrachtgever: om echt te snappen wát de opdrachtgever wil en waaróm hij dat wil. Zodat we tot een concrete oplossing komen waardoor opdrachtgever én gebruiker tevreden zijn.

Onze aanpak

 1. Overzichtskaart: Wij brengen het huidige vervoer in beeld door analyse van de huidige data én op basis van gesprekken met de opdrachtgever, mobiliteitsaanbieders, reizigers (doelgroep) en overige stakeholders.
 2. Bouwplan: Op basis van de uitgangspunten van de opdrachtgever (budget en ambitie) en de wensen van de reiziger stellen we een bouwplan op voor de gewenste situatie.
 3. Reisbelofte: de gewenste situatie leidt tot het formuleren van kwaliteitseisen en de reisbelofte: de doelstelling die voor alle partijen het meeste mobiliteitsgeluk oplevert.
 4. Scenario’s schetsen: De reisbelofte vertalen we in scenario’s en worden gewogen (kosten en kwaliteit).
 5. Definitieve scenario: Analyse van de scenario’s en hun weging leidt tot de definitieve keuze voor één van de scenario’s door de opdrachtgever.
 6. Inkoopdocument: Op basis van het gekozen scenario stellen we het inkoopdocument samen. Dit inkoopdocument bestaat uit de het vastleggen van de procedure, het Programma van Eisen en de aanvullende wensen van de opdrachtgever.
 7. Aanbesteding: We begeleiden de aanbestedingsprocedure en stellen een beoordelingsprotocol op.
 8. Gunning: We begeleiden het beoordelingsproces tot aan de gunning.

Van A tot Z

Wij begeleiden vervoerstrajecten van A tot Z. Naast adviestraject staan wij onze opdracht­gevers graag bij met de implementatie en contractbeheer.

Ja, ik wil meer informatie over Advies & Ondersteuning

Waarom hebben wij dit adviestraject ontwikkeld?

Wij werken aan opdracht­geverskant uitsluitend voor overheden, kenniscentra en zorginstellingen, maar onze expertise ligt aan beide kanten van de tafel. Daardoor zijn wij een uitstekende gesprekspartner voor alle betrokkenen, zowel intern als extern. Door de dialoog aan te gaan vergroten wij het inzicht in de verschillende wensen en wachten, en creëren we begrip: voor de uitgangspunten van de opdrachtgever (budget/ambitie) en de behoeften van de reizigers (wensen). Via dit begrip bereiken we consensus en vinden we nieuwe mogelijkheden om reismogelijkheden te vergroten.

Naast de dialoog zetten we onze digitale tools in, die wij in eigen beheer ontwikkelen (MaaShub en MobiliteitsLab). Zo ontsluiten we snel alle data én maken we dit inzichtelijk voor de opdrachtgever. Daarmee wordt elk scenario voor de vervoersoplossing – naast de subjectieve dialoog – ook objectief onderbouwd, op basis van feiten. Door het verbinden van alle elementen slagen wij erin om mobiliteitsgeluk te creëren voor alle betrokkenen. En zo kan de opdrachtgever er  volledig op vertrouwen dat zijn ambities en budget zo efficiënt en effectief mogelijk benut worden om de mobiliteitsvoorzieningen optimaal te organiseren.

Maak een afspraak

Waarom hebben wij dit adviestraject ontwikkeld?

20 jaar expertise in mobiliteit 20 jaar expertise
in mobiliteit
uitgebreid netwerk van professionalsuitgebreid netwerk
van professionals
contacten met 95% van de marktpartijencontacten met 95%
van de marktpartijen
persoonlijk en verbindendpersoonlijk en
verbindend
datagestuurde ontwikkelingdatagestuurde
ontwikkeling

ervaringen

Anderen over De Have Kennisdelers

“De Have Kennisdelers heeft ons geholpen met het ontwikkelen van de visie op het doelgroepenvervoer. Dat gaf ons nieuwe inzichten op de inrichting van de aanbesteding. De scope is getransformeerd van het oorspronkelijk ‘vervoer’ naar ‘mobiliteit’. Zo is de aanbesteding ook vormgegeven en naar volle tevredenheid geïmplementeerd.”

“Over anderhalf jaar loopt het huidige contract voor leerlingenvervoer af. We zijn geïnteresseerd naar nieuwe initiatieven in het leerlingenvervoer. We gaan de pilots rond Snelbinders en OV zeker volgen. Wie weet past dat ook binnen onze gemeente.”

“De Have Kennisdelers heeft voor ons de implementatie van het leerlingenvervoer verzorgd en dat heeft geresulteerd in een vlekkeloze start van het vervoer terwijl er landelijk problemen waren met de opstart. Zij onderscheiden zich van andere partijen door een zeer persoonlijke benadering richting ons en de vervoerders, gecombineerd met hun kennis van de markt.”

“De Have Kennisdelers zet net die stap verder, zeker als het gaat om zelfredzaamheid. Wat goed dat De Have jongeren helpt om zelfstandig te gaan reizen, met fiets en/of ov.”

“Het dashboard van De Have Kennisdelers geeft inzicht. Met cijfer, tabellen. Eindelijk hebben we weer grip op het vervoer.”

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.