Snelbinders

Wij creëren mobiliteitsgeluk

Vanuit de Wet Passend Onderwijs en vanuit Jeugdzorg bieden gemeenten vervoer aan kinderen en jongeren die daar recht op hebben. Dit is een wettelijk plicht waarbij de gemeenten wel zelf de ruimte hebben om invulling te geven aan de uitvoering van het vervoer. Vaak kiezen gemeenten al snel voor het aangepast vervoer (Taxi). Daarbij spelen wel een paar moeilijkheden:

 • De kosten van het leerlingenvervoer en het jeugdwetvervoer nemen steeds verder toe, terwijl de beschikbare financiële middelen niet meegroeien of zelfs afnemen.
 • Kinderen en jongeren worden belemmerd in hun ambitie om zelfstandig te worden.
 • Gemeenten hebben geen concrete oplossingen om Eigen Vervoer en/of OV aan te bieden aan reizigers uit de betreffende doelgroep.
 • De markt biedt nog onvoldoende aantrekkelijke oplossingen om Eigen Vervoer en/of OV aan te bieden aan reizigers uit de betreffende doelgroep.

Mobiliteits­oplossingen van Dehave

Wij bieden mobiliteits­oplossingen waardoor kinderen en jongeren niet alleen toegewezen zijn op vervoer per taxi. Wij starten onze oplossingen altijd bij: wat iemand wél kan. Sommige kinderen uit het leerlingen- of jeugdwetvervoer kunnen namelijk prima zelfstandig leren reizen met de benodigde ondersteuning. Bijvoorbeeld met de fiets, of met het OV.

 • Wij bieden gemeenten een vervoersoplossing waarbij kinderen met fiets en/of OV leren reizen.
 • We bevorderen we hun kansen op zelfredzaamheid en het benutten van eigen kracht.
 • We zijn in staat de kosten omlaag te brengen, zonder in te boeten op kwaliteit en bewegingsvrijheid.
 • We dragen bij aan duurzame mobiliteit waar iedereen blij van wordt: kinderen, ouders/verzorgen, scholen en overheden.

Snelbinders

Met Snelbinders bieden wij een moderne en hippe vervoersoplossing, waarmee kinderen/jongeren zelfstandig leren reizen met de fiets/e-bike. Dit maakt dat kinderen al vroegtijdig minder afhankelijk worden van taxivervoer. Sommige kinderen uit het leerlingen- en/of jeugdwetvervoer reizen nu met een taxibusje. Een aantal van hen is prima in staat om te leren fietsen op een e-bike. Dit vergroot hun zelfredzaamheid en vergroot hun leefwereld. Door te (leren) fietsen op een e-bike, leren zij om zelfstandig te bewegen tussen hun huis, school, zorglocatie, sportlocatie, vrienden en familie, etc. Snelbinders is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 12 t/m 21 jaar, die recht hebben op leerlingenvervoer en/of jeugdwetvervoer.

Fietsen met een e-bike geeft veel voordelen voor alle partijen:

 • Voor kinderen/jongeren: ze worden zelfstandiger én ze zijn in beweging. Bovendien hoeven ze niet meer op een taxibusje te wachten, zodat ze meer vrije tijd hebben.
 • Voor ouders/verzorgen: die verrast zullen zijn over wat hun kind kan.
 • Voor opdracht­gevers: bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen, terwijl ze tegelijkertijd een kostenbesparing op het vervoer realiseren.

Duurzame voordelen

De bovengenoemde voordelen geven direct resultaat op de korte termijn. Daarnaast heeft Snelbinders heeft ook duurzame voordelen:

 • Financieel: door het omlaag brengen van het aantal gereden kilometers in het aangepast vervoer.
 • Onafhankelijkheid: door kinderen/jongeren al op jonge leeftijd te stimuleren om onafhankelijk te zijn, zullen zij in de toekomst ook minder gebruikmaken van sociale voorzieningen.
 • Fitheid: gezondheidsvoordelen bij doelgroep door bewegen/fietsen.
 • Duurzaam: CO2-reductie door het verlagen van het gebruik van taxivervoer.

Van selectie tot connectie

Wij gaan uit van de mogelijkheden, niet de beperkingen. Daarom bieden wij kinderen/jongeren die dat kunnen de kans om met e-bike te reizen. Daar gaan wij zeer zorgvuldig mee om. We doen dat op de volgende wijze.

 • Selectie: Op basis van data en persoonlijke wensen van kinderen/ouders analyseren wij de mogelijkheden. Hierbij houden we rekening met onder meer: leeftijd, de afstand, veiligheid af te leggen route en mogelijkheden leerling.
 • Triage: Een deskundige LLV-consulent beoordeelt of het kind daadwerkelijk geschikt is om te leren reizen met de fiets/e-bike.
 • Training: De kinderen/jongeren en hun ouders/begeleiders worden getraind om veilig met een e-bike deel te nemen aan het verkeer.
 • E-bike: Het kind krijgt een e-bike die voldoet aan alle eisen voor veilig vervoer.
 • Reisbegeleiding: Met digitale ondersteuning (met slimme app) en persoonlijke ondersteuning (telefonisch) wordt het kind begeleidt. Bij pech of andere ongemakken onderweg zorgt het team dat het kind veilig op school/thuis komt.
 • Terugkeergarantie: De kinderen/jongeren houden gedurende één jaar het recht om – waar nodig – terug te keren in een andere vorm van leerlingen- en/of jeugdwetvervoer.
 • Managementinformatie: Middels monitoring en rapportages heeft de gemeente inzicht in de voortgang van het vervoer, zoals het dagelijkse gebruik en het aantal afgelegde kilometers.
 • Zuinigheid loont: Is het kind zuinig met de fiets, dan krijgt hij de fiets aan het einde van de contractperiode in eigendom. Daarmee stimuleren we bovendien duurzame vrijheid en onafhankelijkheid van het kind.

We werken hierbij nauw samen met de ouders/verzorgers, waarmee we drempels wegnemen. Zo krijgen zij ook vertrouwen in Snelbinders en vooral: in de vaardigheden en mogelijkheden van hun kind! Daarnaast werken we ook nauw samen met scholen en zorginstellingen.

Ja, ik wil graag meer informatie over Snelbinders

Bekijk ook onze Snelbinders website

Waarom hebben wij Snelbinders ontwikkeld?

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. En wij willen dat iedereen de kans krijgt om te reizen op een manier die bij hen past. Dit geldt ook voor kinderen en jongeren uit het leerlingen- en jeugdwetvervoer. Wij willen dat kinderen en jongeren leren uitgaan van hun mogelijkheden, niet van hun beperkingen. Dit vergroot hun wereld, ook op het gebied van mobiliteit. Daarom gaan wij uit van hun kracht. Met Snelbinders helpen wij kinderen/jongeren die dat kunnen om zo hun wereld te vergroten. Met vrijheid om te reizen, met het vergroten van hun zelfstandigheid en door te bewegen. 

Tegelijkertijd zullen er altijd kinderen/jongeren zijn, die aangewezen blijven op het taxivervoer. Daarom is het ook belangrijk dat we het taxivervoer voor deze groep beschikbaar houden. Door alternatieve vervoersopties te bieden aan kinderen/jongeren die dat kunnen, blijft het taxivervoer toegankelijk voor kinderen die dat nodig hebben. Zo blijft het vervoer ook financieel beheersbaar voor gemeenten. Zo zorgen we voor mobiliteitsgeluk voor iedereen: betaalbaar, op de fiets voor wie kan, met de taxi voor wie dat nodig heeft!

Maak een afspraak

Waarom hebben wij dit adviestraject ontwikkeld?

20 jaar expertise in mobiliteit 20 jaar expertise
in mobiliteit
uitgebreid netwerk van professionalsuitgebreid netwerk
van professionals
contacten met 95% van de marktpartijencontacten met 95%
van de marktpartijen
persoonlijk en verbindendpersoonlijk en
verbindend
datagestuurde ontwikkelingdatagestuurde
ontwikkeling

ervaringen

Anderen over De Have Kennisdelers

“Over anderhalf jaar loopt het huidige contract voor leerlingenvervoer af. We zijn geïnteresseerd naar nieuwe initiatieven in het leerlingenvervoer. We gaan de pilots rond Snelbinders en OV zeker volgen. Wie weet past dat ook binnen onze gemeente.”

“De Have Kennisdelers zet net die stap verder, zeker als het gaat om zelfredzaamheid. Wat goed dat De Have jongeren helpt om zelfstandig te gaan reizen, met fiets en/of ov.”

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.