MaaShub

Wij creëren mobiliteitsgeluk

Mobiliteit is essentieel om actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Opdracht­gevers bieden daarin een palet aan mobiliteitsvoorzieningen. Toch zijn deze voorzieningen niet voor iedereen eenvoudig toegankelijk. Mensen met een mobiliteitsbeperking zijn vaak aangewezen op het doelgroepenvervoer (zoals het WMO-vervoer of leerlingenvervoer), terwijl een deel van hen ook van andere mobiliteitsaanbieders gebruik zou kunnen maken. Tegelijkertijd wil de overheid zelfredzaamheid bevorderen en speelt kostenbeheersing een grote rol in de uitvoering van mobiliteit.  Daarbij spelen de volgende vragen:

 • Hoe kunnen wij het OV en doelgroepenvervoer inrichten, zodat het bijdraagt aan de keuzevrijheid en zelfredzaamheid van mensen?
 • We zien door de bomen het bos niet meer. Hoe krijgen wij én de reizigers inzicht in de mobiliteitsaanbieders en de voorliggende vervoersvoorzieningen?
 • Hoe kunnen wij bijdragen aan de toegankelijkheid van het (openbaar) vervoer? En kunnen we daarin meer zelfsturend zijn?
 • Hoe houden we de kosten van het (doelgroepen)vervoer beheersbaar?

Mobiliteits­oplossingen van dehave

De Have Kennisdelers brengt eenheid in het geheel van mobiliteitsaanbieders door de data  te koppelen. Alle data komt samen in één knooppunt: MaaShub. Daarmee heeft de reiziger zicht op het complete mobiliteitsaanbod en kan hij zelf kiezen op welke manier hij wil reizen, passend bij zijn mogelijkheden. Tegelijkertijd heeft de opdrachtgever volledig grip op het vervoer.

 • Met MaaShub – als één data-knooppunt – bieden we één totaalpakket van pasuitgifte, ritregistratie en facturatie.
 • Wij vergroten het gemak van plannen, boeken en betalen bij de verschillende mobiliteitsaanbieders. Dit draagt bij aan zelfredzaamheid en keuzevrijheid van reizigers.
 • We geven opdracht­gevers weer grip op mobiliteit, door het inzichtelijk én beheersbaar te maken. Dit levert ook kostenbesparing op.
 • De opdrachtgever is eigenaar van de data en kan hiermee waardevolle beleidskeuzes maken.

MaaShub

MaaShub is een systeem waarbij alle mobiliteitsvormen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Van doelgroepenvervoer tot aan regulier openbaar vervoer tot aan overige mobiliteitsdiensten (zoals deelfiets, -auto, -scooter) of gebruik van eigen vervoer. Mobility as a Service maakt dat mensen eenvoudig kunnen reizen met verschillende mobiliteitsaanbieders, passend bij hun verplaatsingsbehoefte. De ene keer met de trein en een deelfiets; de volgende keer met de bus en/of taxi.

Die vrijheid om te reizen op de manier die bij je past wordt door MaaShub ook mogelijk voor gemeenten en reizigers uit het doelgroepenvervoer. De opdrachtgever kan met behulp van MaaShub een divers mobiliteitsaanbod bieden aan gebruikers van het doelgroepenvervoer. Zo kunnen ook zij per moment een vervoersmiddel kiezen dat bij hen past: de ene keer met de Regiotaxi, de volgende keer met het OV.

MaaShub doelgroepenvervoer

Eén totaalpakket

Door de toename van het mobiliteitsaanbod is het belangrijk dat mensen geholpen worden in het maken van de juiste vervoer keuze. Wij zorgen dat reizigers uit de doelgroep weer gebruik gaan maken van het vervoersaanbod dat past bij hun mogelijkheden.

De gemeente schept daarin de kaders en houdt de regie: zij beslist via de indicatiestelling welke reiziger van welke mobiliteitsdiensten gebruik mag maken en onder welke voorwaarden. Daarbij kunnen bijvoorbeeld ook reizigersbudgetten worden ingesteld. Met de vervoerspas in de hand kan de reiziger de reis plannen en maken.

De afspraken met de mobiliteitsaanbieders worden uiteraard vastgelegd in het contract. Groot voordeel is dat MaaShub al koppelingen heeft met de planningssoftware die door 95 procent van deze mobiliteitsaanbieders gebruikt wordt. MaaShub is dus snel operationeel. 

Met MaaShub bieden wij een totaalpakket voor:

 • Klantenbeheer
 • Beschikkingen budgetbeheer
 • Pasuitgifte
 • Ritregistratie en distribueren van ritten
 • Monitoring
 • Facturatie
 • Klachtenregistratie en verwerking

Route van aanmelding tot facturatie

De hele route van aanmelding van een nieuwe reiziger tot en met de facturatie ziet er als volgt uit:

 1. Aanmelding: De gemeente meldt de persoon aan die gerechtigd is om gebruik te maken van het doelgroepenvervoer.
 2. Pasuitgifte: De kaartverstrekker ontvangt direct de gegevens van de vervoersgerechtigde en maakt de Taxipas aan.
 3. Afleveren Taxipas: De Taxipas wordt via de post bij de reiziger thuis afgeleverd.
 4. Ritaanvraag: De reiziger belt met het callcenter om het vervoer aan te vragen.
 5. Dataknooppunt: De medewerker van het callcenter/vervoerder zet rit door naar het dataknooppunt.
 6. Controle ritaanvraag: In MaaShub wordt direct (automatisch) gecontroleerd of rit gereden mag worden. Daarnaast stuurt het systeem eventuele extra informatie over de klant mee (bv gebruik rolstoel, begeleider).
 7. Rit-akkoord: De vervoerder ontvangt via MaaShub het definitieve akkoord voor de rit. De rit kan direct ingepland worden.
 8. Plannen rit: De medewerker van het callcenter/vervoerder plant de rit in. De gemeente heeft direct inzicht in de status van de rit.
 9. Reis: De klant stapt in, identificeert zich met de Taxipas en wordt naar de plaats van bestemming gebracht.
 10. Ritregistratie: De ritgegevens worden direct verwerkt ten behoeve van monitoring (realtime en cumulatief) en facturatie.
 11. Factuurcontrole: Facturen worden via MaaShub gecontroleerd op basis van de daadwerkelijke ritregistratie en worden bij juistheid meteen betaalbaar gesteld.

MaaShub schema

Voordelen van MaaShub

MaaShub is in de basis een dataknooppunt. De data van de mobiliteitsaanbieders en de reizigers (doelgroepenvervoer) worden in MaaShub met elkaar verbonden. Dit levert een aantal voordelen op:

 • Inzage in het werkelijke gebruik van het mobiliteitsaanbod
 • Grip op en inzicht in het gebruik per klant
 • Grip op oneigenlijk gebruik per klant
 • Vastleggen van contractafspraken en dit realtime monitoren
 • Uitvoeren van factuurcontroles
 • Stroomlijnen en controleren financiële afhandeling
 • Monitoren vervoer op KPI’s
 • Alles op één centrale plek
 • Volledig AVG proof
 • Kostenefficiënt
 • Voorbereid op toekomstige ontwikkelingen

In eigen beheer of outsourcen

MaaShub is zo eenvoudig in het gebruik dat medewerkers van de gemeente met gemak zelf met het systeem kunnen werken. Zij kunnen simpelweg inloggen in het online systeem. Daarbij kunnen ze vertrouwen op training en ondersteuning van uit De Have Kennisdelers. Er zijn met MaaShub dus geen derden nodig om het contractbeheer te managen. Dat is wel zo voordelig! En het geeft de gemeente de regie in handen: door zelf echt grip te houden op de uitvoering van het vervoer, het gebruik en de kosten.

Sommige gemeenten willen liever volledig ontzorgd worden. In dat geval neemt De Have Kennisdelers de uitvoering van het contractbeheer met behulp via MaaShub graag op zich. Ten slotte is het mogelijk om te kiezen voor meer hybride vormen van ondersteuning. Neem gerust contact op voor meer informatie daarover.

Ja, ik wil graag meer informatie over MaaShub

Waarom hebben wij MaaShub ontwikkeld?

Bij De Have Kennisdelers zijn wij geïnteresseerd in data. Juist door data te ontsluiten, dragen wij bij om het vervoer beheersbaar te houden, ook financieel. Al in 2003 creëerde Pascal van der Velden de Taximonitor. Deze tool maakte het mogelijk om ritgegevens van vervoerders te ontsluiten, waarmee zij kostbare managementinformatie konden opbouwen voor opdracht­gevers. Inmiddels is de Taximonitor dankzij nieuwe technische mogelijkheden én nieuwe mobiliteitsconcepten uitgegroeid tot MaaShHb. Een praktische tool die het opdracht­gevers mogelijk maakt om Maas-concepten aan te bieden aan reizigers uit het doelgroepenvervoer. En een tool waarmee het contractbeheer eenvoudig te realiseren is.

Juist in deze tijd zijn de mogelijkheden om te reizen eindeloos. Daarmee zijn de kansen om te reizen op een manier die bij je past groter geworden. Met MaaSHub bevorderen wij dit. Juist waar opdracht­gevers en reizigers door de bomen het bos niet meer zien, geeft MaaShub inzicht, overzicht en controle op het mobiliteitsaanbod. Zo dragen wij bij dat meer mensen gebruik kunnen maken van het mobiliteitsaanbod, passend bij hun mogelijkheden. En dragen we bovendien bij dat gemeenten meer grip houden op het mobiliteitsaanbod en het (doelgroepen)vervoer. Een win-winsituatie voor alle partijen!

Maak een afspraak

Waarom hebben wij dit adviestraject ontwikkeld?

20 jaar expertise in mobiliteit 20 jaar expertise
in mobiliteit
uitgebreid netwerk van professionalsuitgebreid netwerk
van professionals
contacten met 95% van de marktpartijencontacten met 95%
van de marktpartijen
persoonlijk en verbindendpersoonlijk en
verbindend
datagestuurde ontwikkelingdatagestuurde
ontwikkeling

ervaringen

Anderen over De Have Kennisdelers

“Na verschillende klachten over het vervoer schakelden we De Have Kennisdelers in. Toen bleek dat de vervoerder op tijd reed, maar dat er te weinig bekendheid was bij reizigers over de spelregels. Door met reizigers in gesprek te gaan is de klanttevredenheid weer gestegen.”

“Wij maken sinds 2018 gebruik van MobiliteitsLab van De Have Kennisdelers. Naast het cijfermatige inzicht geeft DeHave ook proactief advies over de cijfers en dat geeft ons de mogelijkheid onderbouwde beleidskeuzes te maken.”

“De Have Kennisdelers heeft ons geholpen met het ontwikkelen van de visie op het doelgroepenvervoer. Dat gaf ons nieuwe inzichten op de inrichting van de aanbesteding. De scope is getransformeerd van het oorspronkelijk ‘vervoer’ naar ‘mobiliteit’. Zo is de aanbesteding ook vormgegeven en naar volle tevredenheid geïmplementeerd.”

“Sinds De Have Kennisdelers het contractbeheer verzorgt, hebben we realtime inzicht in de prestaties en financiën van het vervoer. Dat geeft ons de mogelijkheid om onderbouwde beleidskeuzes te maken.”

“Voor de aanbesteding van het WMO-vervoer wilden we dat de reizigers zelf hun vervoerders konden kiezen. Maar hoe organiseer je dat? De aanbestedingsprocedure was bij De Have Kennisdelers in goede handen. En ook de implementatie en het contractbeheer hebben ze goed begeleid.”

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.